پیغام خود را از طریق فرم ذیل برای ما ارسال کنید.
دفاتر مرکزی گروه مادیران


مدیریت ساختمانی مادیران
دفتر مركزی: تهران،میدان ونك، خیابان شهید خدامی، خیابان آفتاب، شماره 3
فاکس: (021) 88623728-29